Kampania Antydopingowa Say No! to Doping Drukuj

W dniu 5 kwietnia br. odbyła się inauguracja kampanii antydopingowej: "Say No! to Doping".


Organizatorem przedsięwzięcia jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.


Kampania antydopingowa Say No! to Doping to przedsięwzięcie o charakterze globalnym, skierowane przede wszystkim do młodych zawodników. Pomysłodawcą kampanii jest Światowa Agencja Antydopingowa, która przygotowuje i rozpowszechnia materiały graficzne oraz informacyjne niezbędne do jej właściwego przeprowadzenia w różnych krajach.


Cele kampanii:
Kreowanie nowego pokolenia zawodników o ukształtowanej postawie antydopingowej.
Kreowanie pozytywnych postaw życiowych.
Zwiększenie zainteresowania opinii publicznej zagadnieniami związanymi z walką z dopingiem w sporcie.
Zwrócenie uwagi na wagę programów edukacyjnych.


Podczas otwarcia przewidziana jest konferencja prasowa wraz z emisją spotu promującego kampanię, przedstawienie ambasadorów kampanii oraz prezentacja gadżetów. Ponadto zostanie zaprezentowany nowy program e-learningowy Couch True przygotowany przez Akademię Trenerską Instytutu Sportu, Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Światową Agencję Antydopingową.

Ambasadorami kampanii są: Monika Pyrek, Katarzyna Rogowiec, Tomasz Kucharski i Paweł Zygmunt.

Patronami kampanii są: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Foks, Polski Komitet Olimpijski oraz Instytut Sportu

Źródło: http://msport.gov.pl/aktualnosci/2894-Rusza-kampania-antydopingowa?retpag=/